buy custom essay

Procédure de présélection des textes:

  • Ils ne doivent pas porter atteinte à la dignité de la personne humaine ( racisme, discrimination, injures, misogynie ) (liste non exhaustive).
  • Ils ne doivent pas comporter des scènes à caractère pornographiques.
  • Les textes doivent comporter au maximum 1500 mots soit 3000 mots pour un texte en deux parties.
  • Merci de les transmettre à cette adresse:blog@jecrisdeshistoires.com en indiquant tes nom, prénom , profession , pays et ville!

Je publie aussi des textes en français ici. Alors n’hésite plus!

poème à mon amour

Pou boubout mwen

Premye fwa je n’ fè fas kare
Pou zòrèy mwen vwau ou touche
Lespri m’ degaye
Souf mwen sote ponpe
Pawòl mwen melanje
Kè m’ rele anmwe
Premye fwa nou te kenbe men
Al pwomennen sou gran chimen
Kò w’ lemante mwen
Fòs donnen sou mwen
Zèl pouse sou mwen
Lajwa toufe mwen
Jou  ou dakò di nou damou
Pou sèl nou tris, ansanm nou fou
Kè m’ fè twoubadou
M’ pale kou m’ te sou
M’danse kou  joujou
M’chante jouk li jou
Depi jou w’ dakò pou n’ fè youn
Pou nou t’al di wi devan  moun
Granmoun ou timoun
Mandyan ou zouzoun
Len oubyen dakoun
M’ap  sa w’ vle Fafoun
Auteur : Wesley Cangé
Haïti
best essays online

buy college papers onlinepaper writing online